Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form i metod pracy niezbędnych do profesjonalnego świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PSYCHOLODZY:

mgr Ewa Pierzchała-Kurek - Dyrektor Poradni
mgr Beata Świeszkowska - Wicedyrektor Poradni
mgr Anna Zakrzewska
mgr Dominika Fijałkowska
mgr Justyna Matyaszek - Dubielak
mgr Marta Pietrzak

 

PEDAGODZY:

mgr Agata Cyganiak
mgr Anna Jeznach
mgr Karolina Myssura
mgr Anna Krakowiak - specjalista ds. terapii pedagogicznej
mgr Magdalena Karska - specjalista ds. terapii pedagogicznej

 

LOGOPEDZI:

mgr Elżbieta Kowalik
mgr Kamila Radkiewicz
mgr Justyna Górczyńska
mgr Anna Lemańska

 

DORADCA ZAWODOWY:

mgr Izabela Pawluk

 

pozostali pracownicy:

 

LEKARZE KONSULTANCI:

dr Elżbieta Młoczkowska - pediatra

dr Paweł Kropiwnicki - psychiatra 

 

 

 

SEKRETARIAT:

Agnieszka Korejwo